62. Alf Lundin.
Stämmer det som Alf Lundin säger, kan det vara sant?
1. Palmeutredarna(källor saknas) gick ut med att allting var en lögn som Alf Lundin berättade.
2. Till slut gick även Alf Lundin ut med det i pressen(källor saknas), att allting var påhitt.
3. Kan det finnas någon sanning i det han säger?
4. Är händelseförloppet troligt?
5. Ville Palmeutredarna bli av med Alf Lundin, fanns det någon orsak?

Kan det vara Christer Pettersson som följer efter Palme?
1. Christer går från Grand till Dekorimahörnet för att vänta på sin knarkleverans.
2. GM står i Dekorimaingången, han har befunnit sig där några minuter innan mordet.
3. GM ser inte Christer, och Christer ser inte GM, bild ovan.
4. Enligt polisass. Peter Wikström: "Vittnen uppger för ptr. Hermansson-Djurfeldt samt Gedda-undertecknad, att gärningsmannen springandes försvunnit från platsen upp emot Luntmakargatan, samt att han haft ett vittne strax eftet sig." Vittnet = C.P.

Jag har alltid trott att Lisbeth Palme talat osanning när hon pekat ut Christer Pettersson, idag är jag helt övertygad om att hon talar sanning.
Den person hon kommer ihåg från mordet är Christer Pettersson som står och velar, om han ska stanna kvar eller springa därifrån.

23.21.20. GM skjuter och springer därifrån direkt.
23.21.20. C.P. står kvar och velar, ska jag hjälpa till eller springa.
23.21.26. C.P. har velat klart, C.P. springer därifrån.
GM handlade så fort att LP trodde att det var C.P. som sköt.

Sveavägen 31, "holk" ovanför Posten.
Här satt det knarkspanare och spanade på knarkleveranser samma kväll som mordet begicks, bästa balkongläge.
Dessa personer vet vem som sköt Olof Palme, på samma gång som dom vet att det inte var Christer Pettersson som sköt.

Realistisk tanke: Lisbeth Palme kan bara se en person och det är ögonvittnet C.P. som står och väntar på knarkleverans.
1. GM springer in på Tunnelgatan direkt efter att han har skjutit Olof Palme, Lisbeth hinner aldrig uppfatta hans ansikte utan ser bara ryggtavlan på GM.
2. Vittnet Anders Björkman vänder sig om och springer tillbaks in i Dekorima-ingången, Lisbeth hinner aldrig uppfatta hans ansikte heller utan ser bara ryggtavlan på A.B.
3. Det finns bara ett ansikte som Lisbeth ser och det är C.P., han står och väntar på knarkleverans i hörnet när det smäller till bakom ryggen på han.
4. C.P. hoppar till av skotten och vänder sig om, han tittar undrande om vad som händer, efter 3-5 sekunder bestämmer sig C.P. för att springa in på Tunnelgatan oxå, med hans CV vill han inte bli inblandad i något, lätt att bli anklagad.

För den som är insatt i Palmemordet vet att det kom ut en bok hösten 2018 som anklagar Stig Engström för mordet, och att det finns dom som håller med författaren idag.
Tänk er då in i situationen att C.P. hade hört av sig strax efter mordet och berättat att han stod och vänta på knarkleverans när det small till bakom ryggen på han, C.P. hade åkt fast omgående.
Så ur det perspektivet gjorde han nog rätt och sprang därifrån, ingen människa på den här jorden hade trott att han var oskyldig.