60. Foton i kronologisk ordning mordnatten.
Fotograf: Ulf Karlsson.
1. Bild 9: Vem är mannen till höger i bild som Ulf Karlsson pratar om?
2. Bild 19, 25, 30: GM kan ha haft en likadan mössa på sig som poliserna har.
3. Bild 30: Vilka är dom tre civila herrarna?
4. Bild 17: Stig Engström?
5. Bild 18: Förstoring av bild 19.
Till vänster om den ljusklädde mannen syns ytterligare en man i bild, troligtvis Stig Engström, upptäckt av Michael Helgesson.
6. Bild 4: Manne bakom polisbilen är troligtvis Stig Engström, upptäckt av TG, jag informerad via mejl 220125.
tack TG.
Större bild. Källa: PALMEMORDSARKIVET.SE
Diskutera.
Bild 1. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Klockan måste vara efter att ambulansen åkt därifrån: Ca 23.32.
Lägg märke till var blodpölen börjar!
Lisbeth, Olof och GM är på väg in på Tunnelgatan.
Bild 2. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Bild 3. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Till höger: Polis Gösta Söderström. Ca 23.34
Bild 4. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Mannen bakom polisbilen är troligtvis Stig Engström.
Upptäckt av TG via, jag informerad via mejl, tack TG.
Bild 5. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Bild 6. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Bild 7. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Bild 8. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson.
Bild 9. Större bild. Fotograf: Ulf Karlsson., vem är mannen till höger i bild.
Bild 10. Fotograf: Ulf Karlsson.
Polis Ingvar Windén och ögonvittne Anders Delsborn. Ca: 23.40
Bild 11. Fotograf: Ulf Karlsson.
Anders Delsborns bil.
Mannen till höger i bild, ser intresserad ut.
Bild 12. Fotograf: Ulf Karlsson.
Anders Delsborn.
Bild 13. Ögonvittne Anna Hage.
30 år av tystnad : mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme.
Bild 14.
Bild 15. Ögonvittne Karin Johansson i mitten.
Anna Hage till höger.
Bild 16. Stig Engström till höger.
Bild 17. Stig Engström till höger.
Bild 18.
Förstoring av bild 19, se nedan.
Till vänster om den ljusklädde mannen syns ytterligare en man i bild, troligtvis Stig Engström, upptäckt av Michael Helgesson.
Bild 19.
Bild 20. GM kan ha haft liknande typ av mössa som polisen.
Bild 21.
Bild 22.
Bild 23.
Bild 24.
Det blåser!
Bild 25. GM kan ha haft liknande typ av mössa som polisen.
Bild 26.
Bild 27.
Bild 28.
Bild 29.
Bild 30. Vilka är dom tre civila herrarna?
Polisen i mitten kan ha haft liknande typ av mössa som GM.
Bild 31.
Bild 32.