59. C.G. Östling


Original anmälan.
Arminus nr: 381434.
Revolvern är troligtvis en startpistol!
Hur kan det skilja så mycket på var vapnet hittades?


Tack till Jan G.