41. TK-protokollet, avlyssningen av Sigge Cedergren.
Kl 08.13-08.13, 28/2-1/3 - 1986.

Tjänstgöringslista kvällen 86-02-28
Bjurärendet kl 15.20-01.00
Margareta Eklund
Björn Thulin
Rolf Persson
Birger Holmström
Jörgen Söderholm
Dessa personer ovan ser:
Sigge Cedergren, blad 86 och Inge Morelius, blad 359.

  1. Margareta Eklund, "ME" är chefen för knarkspan.
Förhör med ME: 1987-04-10
Förhör med ME: 1988-08-25
Förhör med ME: 1989-03-08
Förhör med ME: 2018-03-02 - Gällande f.d. knarkspanare Bengt T Bengtsson påstående: "Telefonutskrifterna från mordkvällen var ju förfalskningar som jag sa till dig tidigare".

  2. Björn Rosendahl är kriminalinspektör "BR", hans signatur finns även på hemligstämpeln på:
Utskrift av telefonsamtal.
Konfidentiell promemoria.
Förhör med BR: 1989-01-16

  3. Björn Thulin är kriminalinspektör "BT".
Förhör med BT: 1989-02-28

  4. Birger Holmström är kriminalinspektör "BH".
Förhör med BH: 1988-08-30
Förhör med BH: 1989-03-01

  5. Jörgen Söderholm är kriminalinspektör "JS".
Förhör med JS: 1988-08-30
Förhör med JS: 1989-02-28

  6.
Förhör med Krkom. Karl Göte Ohlsson: 1986-04-15
Förhör med Krkom. Karl Göte Ohlsson: 1989-01-20
Förhör med Krkom. Helge Eriksson: 1989-01-31
Förhör med Krinsp. Ulf Norlin: 1989-02-14
Förhör med Krinsp. Monica Tärnåsen: 1989-02-08

Källa ovan: Palmeutredningen - efter nedläggningen.

Analys

1. Sida 6, 7, 8, 9 har ME signerat både uppe och nere.

2. Blå ruta: är tiden/varv på avlyssningsbandet, det finns ingen matematisk-logik i siffrorna skrivet med kulspetspenna och 23.13.

3. Sigge Cedergren & Reinhold Jansson hemfärd är 100% sann.

4. Samtalet med Roger Östlund kl 23.15 är ditsatt för att Sigges förhör inte ska bli trovärdigt.

5. Det som Sigge ser på vägen hem väger tungt i händelseförloppet.

6. Kompletterande PM, Palmekommissionen.
Röd ruta: Sig över: "BR". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "oklart". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "BT". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "ME". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "ME". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "ME". Sig under: "ME".
Röd ruta: Sig över: "ME". Sig under: "ME".
TK-protokollet, avlyssning av Sigge Cedergren.