38. Fauzzi Nicola, GM & Dekorimamannen

Jag tror på Fauzzi Nicola.
När NF väl kommer på plats och visar vad han stod blir bilden annorlunda av vad han sett, förhören stämmer inte.
Mannen som NF såg gå bakom LOP är en medhjälpare till GM, en man som aldrig hört sig av till polis eller media.

Jag tro på "Annki & Anneli" eller "dom finska flickorna" eller "Pirjo & Karjaa", dom har flera nick.
Lite synd att dom inte kan träda fram idag och berätta om det är sant eller inte det dom upplevde ett par minuter innan mordet.

Ca 2 minuter efter att dom "finska flickorna" talat med mannen i Dekorimahörnet hör dom 2 st smällar.
1. Källa: moparkivet.wordpress.com, längst ner.
2. Förhör med Olle Alsén del 1.
3. Förhör med Olle Alsén del 2.
4. Filmen som Annki & Anneli troligtvis såg.
5. Filmen "Skräcknatten".
6. SVT, Striptease den 16/6-94, Youtube.
7. Expressen 15/6-93: två män ska höras.

Dekorimamannen är GM, han stod kvar efter att "dom finska flickorna" frågat han vad klockan är, han var/är immun, ingen kan komma åt han, skyddad av toppen.