Min teknisk sammanställning.
              Hem

Sida 15 ….är löst.
Sida 16 Kulan som dödar Olof Palme del 1
Sida 17
Kulan som dödar Olof Palme del 2
Sida 18
Kulan som träffar Lisbeth del 1
Sida 19
Kulan som träffar Lisbeth del 2
Sida 20
Kulan som träffar Lisbeth del 3
Sida 21
Grenen har gått av

Sida 22 Det blåser…

Sida 23 Obduktionsprotokollet Hemligt.

Sida 24 Blodpölen del 1
Sida 25
Blodpölen del 2

Diverse.

Sida 60 Matematik
Sida 61
Politik

Sida 62 Bibeln vs. The Big Bang

Sida 02 itdemokrati.nu

M/S Estonia Varför sjönk hon.

Ögonvittnen

Vad säger alla ögonvittnen om de sista sekunderna i Olof Palmes liv, finns det något man med säkerhet kan fastställa, jag har ej tagit med Lisbeth Palmes vittnes mål det får du göra själv, för där tycker inte jag någonting stämmer. Själv tycker jag att det är skrämmande att se hur min tekniska sammanställning  passar in på flertalet på ögonvittnena. Desto mer jag läser desto mer övertygad blir jag att mannen som skjuter Olof är vänsterhänt eller i alla fall skjuter det första skottet med vänster hand och att han har sin högra arm på Olofs axel. Om man bara har ögonvittnen till en händelse är det svårt att avgöra vem som har rätt och fel, men har man teknisk bevisning som talar om hur mordet gick till är det lätt att se vem som har rätt.

Det här har jag kommit fram till efter att ha analyserat vittnenas berättelser strax innan mordet och under mordet. Det lustiga är att om du har svaret på den ena frågan så får du svaret på den andra frågan automatiskt, master mind.
1.
Går mördaren bakom paret Palme eller bredvid paret Palme? Bredvid
Det är svårt att gå bakom någon och lägga en hand på axeln och varför ska han lägga handen på axeln om han går bakom Olof Palme. Flertalet av vittnena är säkra på att mördaren gick bredvid paret Palme.
2. På vilken sida går mördaren, höger eller vänster sida om paret Palme? Mördaren går på vänster sida om Olof
Finns inget vittne som säger att mördaren gick på höger sida, utmed gatan.
3. Vad gör mördaren med högerhanden? Han har höger hand på Olofs axel
Det är svårt att gå bredvid paret Palme till vänster och lägga vänster hand på Olofs axel.

Första skottet lokalisera ögonvittnena,  när andra skottet kommer har ögonvittnen ögonen fokuserade på dom tre personerna.
7. Liljedal Eva:  Sida 132.  Vi kom i taxin då och så precis vid rödlysena nästan så hörde vi första skottet. Då tittade vi dit, åt det hållet. Då trodde vi bara att det var någon bil som hade pangat eller låtit om. Sedan efter ett litet tag , då tittade vi dit och då hörde vi andra skottet och en man som föll ner på gatan.
10.
Ljungqvist, Leif: Sida 179.
F. När det andra skottet faller är det då du uppmärksammar mer konkret varifrån de här skotten kommer ?
L. Jaa, det kan man säga.

Vilken hand håller mördaren vapnet i vid första skottet?
5. Björkman, Anders:  Sida 109. Björkman säger vidare spontant att han i sin egen fantasi runt detta förhållande har helt enkelt dragit slutsattsen att mannen har skjutit Palme med sin vänstra hand under tiden som han hållit den högra runt axlrna på honom

Andra skottet  är det dödande skottet.
7. Liljedal Eva: Sida 134. Liljedal berättar att hon ser när andra skottet avfyras och då håller gärningsmannen pistolen, riktar med höger hand mot offret. Han skjuter andra skottet och vänder sig sedan åt vänster helt om och börjar springa in i gränden.
Sida 133. Då ser jag en man rikta pistolen och så hör vi andra skottet och sedan springer han in på den här Tunnelgatan och han faller ner på gatan.
16.
Svensson Åke: sida 290. Samtidigt går ett skott till av och mannen som står i mitten av de tre personerna sjunker ihop.
25.
Larsson, Susanne sida 396

Vilken typ av vapen blir Olof Palme skjuten med enligt vittnen:
6. Delsborn Anders: Sida 124. Vapnet uppfattade Delsborn som ett vapen med ovanligt lång pipa , typ colt.
9.
Holmgren, Ann-Charlotte: Sida 151-152. Vapnet är lite större än vanliga pistoler och revolvrar.
17.
Johansson, Hans: sida 317 Nej, den var ju ganska lång 

Hur står dom tre personerna .
5. Björkman, Anderssida 104. På vägen upp mot Kungsgatan går det tre personer framför Björkman som ser ut att vara i sällskap med varandra. Björkman uppfattar personerna framför sig som att det var en man som gick närmast husen och som höll om en kvinna som gick i mitten samt en kvinna som gick längst ut mot gatan. De såg alla ut att vara i samma längd. Björkman omtalar att han är säker på att sällskapet hade gått framför honom i minst fem meter och såg ut att ha trevligt och småpratade med varandra.
6.
Delsborn Anders: sida 124. I samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan.
14.
Johansson Elisabeth: sida 278 då tittade jag och då får man det intrycket att det är några som står och bråkar, jag vet inte om, det är svårt, det var som om två stod och höll i varandra som man står så här och håller i kragen.

Det första skottet låter mindre än det sista, tack vare att det dämpas av Olof Palmes kläder.
28. Walin Christina: Sida 414-415 Det andra skottet hördes tydligare.

En sak ni kan pröva där hemma:
Gå bakom en annan person och lägg vänster hand på vänster axel på den som går framför. Det är svårt därför att fötterna kommer att slå i varandra.

Copyright © 1999 Lennart Remstam. All rights reserved.