35. Polisens tekniska sammanställningHär går allt fel.
1. Kula 2 som mördade Olof Palme anträffas Söndag 860302 12.20.
2. Obduktionen av Olof Palme utfördes Lördag 860301.
3. PUs tekniker återvänder till mordplatsen kl 15.00 lördag direkt efter obduktionen.
4. Vid denna tidpunkt vet PU´s tekniker att ingångshålet är 140 cm ovan mark och ut gångs hålet 136-138 cm ovan mark.
5. Vem som helst med papper, penna och lite överslag be räkning hade kunnat räknat ut avståndet till där kulan skulle ha hamnat.
6. PU´s tekniker hade alltså ca 20-24 timmar på sig att räkna rätt.
7. Det som händer istället är att PU´s tekniker ger upp att leta efter kulan.
8. Allmänheten hittar istället kulan och spekulationerna sätter igång ,massmedia, PU´s tekniker/spanare menar på: kulan kan vara utlagd efteråt.

Delar ur obduktionsprotokollet. Kari Ormstad säger:
Och rätar man upp honom och tittar på det här strecket i sidled så är det några graders fall på skottriktningen. Det är alltså några centimeter högre på kroppens baksida än på kroppens framsida. Men låt oss redan här säga att det säger ingenting om i vilken vinkel mot horisontalplanet kulan lämnade pipan eller armen höll revolvern.

Det gör det inte, för vi vet inte om Olof Palme just då lutade sig lite bakåt, lutade sig lite framåt, såg någonting som var nere på backen och kanske rentav stod så här när det small. Så man kan säga att i huvudsak är det horisontell riktning.
Det avviker inte mycket ifrån horisontalen. Om nu PU´s tekniker får höra det här samma dag som dom ska leta efter kulan 860301, så skulle jag också kanske ha dragit den slutsatsen att kulan har gått horisontellt.

Jag kan väl lite tänka mej att en obducent som precis har obducerat Statsministern ställer man inte allt för många frågor till, utan man lyssnar och det hon/han säger så är det, det är ju bara inte i vilken vinkel skottet har gott i utan en hel massa andra detaljer som beskrivs. Så troligtvis när PU´s tekniker lämnar obduktions salen i Solna så åker dom därifrån och tror att kulan är utskjuten horisontalt.

Enligt PU´s tekniker har kulan som dödar Olof Palme beräknats landa ca 38 meter bort ifrån brottsplatsen, med lite felmarginal ca 30-50 meter. Jag har beräknat vid ett normalt förhållande ca 7- meter.
Med lite felmarginal 5-15 meter.

Ekvation 1:
1. Ingångsöppning: 140 cm ovan mark.
2. Utgångsöppning: 137 cm ovan mark.
3. Kropps tjocklek (Olof Palme): ca 20 cm.
Av dom kort och filmsnuttar jag har set på Olof Palme ser det inte ut som han går/står i en bakåt lutad ställning, utan snarare något framåtlutade 1-2 grader. På 20 cm faller skottet alltså ca 3 cm.
På 1 meter faller skottet ca 15 cm.
På 5 meter faller skottet ca 75 cm.
På 9,3 meter har kulan nåt marken, om Olof står rakt. (då har jag inte räknat med att han går/står lutad och att trottoaren lutar uppåt).
Tilläggas bör. Kulan kan också mycket väl blivit sparkad ett par meter träffat en vägg eller vägskylts-rören.

Ekvation 2: Kulan går in 1 cm till höger om ryggraden och ut 1,5 cm till vänster om ryggraden sett bakifrån. Kropps tjocklek ca 20 cm.
På 20 cm drar sig kulan till 2,5 cm mot vänster.
På 1 meter drar sig kulan 12,5 cm mot vänster.
På 6 meter drar sig kulan 75 cm.
Jag anser att det är rätt kula man hittat och att nedslagsplatsen stämmer med en felmarginal på 50 cm.

Påstående:
1. Med min hjälp av ekvation 1 och 2.
2. Olof Palme står i riktning mot T-nedgången.
3. Vinden har ändrat riktning på blodet (väst syd väst).
4. Blodpölen börjar 50 cm utanför en linje med huslivet.
5. Olof har stått ca 60-70 cm utanför en linje med huslivet.
6. Huvudet faller för långt ifrån den övre delen av blodpölen, dom som har kommit fram för att hjälpa till + ambulans personalen måste ha rullat Olof 2 varv in mot trottoaren för att den övre blodpölen ska stämma.

En mindre övning har jag gjort. En vind på 4m/s motsvarar en hastighet på 4m *3600 sekunder= 14,4 km/tim.
Jag sprutade ut vatten genom bilfönstret med en vatten pistol vi ca 15 km/tim. Även vid lägre hastighet ca 10 km/tim märkte jag en märkbar skillnad, strålen viker av som en banan.