23. Obduktionsprotokollet
Ocensurerat obduktionsprotokoll.
Censurerat obduktionsprotokoll.
Censurerat obduktionsprotokoll + div annat, pdf.
Gun Collstams underskrift är samma på den censurerade(till höger) som på den ocensurerade(till vänster).
1. Milan Valverius, Jovan Rajs & Kari Ormstads namnunderskrift är inte samma.
2. Ett original, olika namnunderskrifter på censurerade och ocensurerade, hur går det ihop?
3. Guns namnteckning är identiskt på båda protokollen.

Så här har det gått till väga:
1. Efter att Gun renskrivit protokollet har hon skrivit under.
2. Sen har protokollet kopierats med bara Guns namnteckning på.
3. Sen har Milan, Jovan & Kari skrivit under originalet och kopian/kopiorna.
4. Sven Aner har fått en kopia av en kopia.
5. Det som är överstruket/hemligt är helt slumpmässigt utvalt typ:
"Längd 175 cm"
"Bröstkorgen är ordinär till formen"
"Bakre halsregionen uppvisar inga skador"
osv.1. Jag trodde först(ovan) när jag såg det censurerade obduktionsprotokollet att dom hade strukit över att Olof Palme blev skjuten framifrån först, men så är det inte enligt obduktionsprotokollet.

1. Trots det är jag övertygad om att Olof Palme blev skjuten framifrån först och sedan i ryggen.
2. Lisbeth Palme träffades av den första kulan.
3. Saker är helt enkelt utelämnat i obduktionsprotokollet.