16. Kulan som dödar Olof Palme del I


Så här kommenterar PU teknikerna:
En dubbelskada, såsom den fastställdes på slipsen, uppkommer erfarenhetsmässigt till följd av veckbildning genom samma projektil.