2. M/S Estonia
M/S Estonia förliste strax före kl. 02.00 den 28 september 1994, fartyget befann sig på en reguljär resa från Tallinn till Stockholm med 989 personer ombord.

M/S Estonia var av typen ro-ro färja, d.v.s. man kör på bilen i fören och av i aktern eller tvärtom, ro-ro är en förkortning av ride on-ride off.

M/S Estonia ligger i en sluttning på havsbotten 118° lutning på styrbord sida, grundaste punkten är på 54 meters djup, midskepps cirka 60 meter, och den djupaste punkten på cirka 80 meters djup.
M/S Viking Sally:
Beställd 11 sep 1979 av Viking Line.
Byggd av:
Jos L Meyer Tyskland.
Sjösatt:
26 apr 1980.
Trafik:
Stockholm-Mariehamn-Åbo, näst största fartyget på Östersjön då.
1990: M/S Silja Star, Stockholm-Åbo, Silja Line.
1991-92: M/S Wasa King, Umeå-Vasa-Sundsvall.
1993: M/S Estonia, Stockholm-Tallin.

På färjan arbetade 115 man.
M/S = motor ship.
M/V = motor vessel.Mått, vikter och motoreffekter.
• Över allt 155,40 m
• Längd mellan perpendiklar 137,40 m
• Bredd, mallad 24,20 m
• Djup till skottdäck, mallat 7,65 m
• Maximalt djupgående 5,60 m
• Dödvikt vid max djupgående 3 006 dwt
• Lättvikt 9 733 ton
• Bruttotonnage 15 598 ton

Fartyget var utrustat med två propellrar med ställbara blad, två roder och två bogpropellrar.
Maskineffekt för:
• Framdrift 4 x 4400 kW
• Bogpropellrar 800 + 590 kW
• Eleffekt 4 x 1104 kW

Fartyget hade en kontraktsfart av 21 knop vid 90 procents effektuttag på huvudmaskinerna (MCR). Under de senare åren ansågs fartygets maximala marschfart vara19 knop.
Detta var tillräckligt för den rutt som fartyget trafikerade. För att tidtabellen skulle hållas behövde farten i öppen sjö vara ca 17,0 knop på resor ostvart och ca 16,5 knop på resor västvart.
Kommunikations - utrustningen var uppdelad mellan bryggan och radiohytten.
Fartygets radiohytt fanns på däck 8, akter om befälhavarens hytt. Radiohytten användes huvudsakligen för kommersiell trafik och innehöll följande utrustning:

• Huvudsändare, Standard Radio ST-1680 A
• Huvudmottagare, Skanti AS SR-52
• Nödsändare, Standard Radio ST-86 B. A1. A2, A3
• Nödmottagare, RL Drake RR-11
• Autolarm IMR A4 734/SRT B-22901000
• VHF Svensk Radio STR-40-ME62

Förutom utrustningen i radiohytten fanns följande utrustning på bryggan:
• MF/HF radiotelefon
• VHF Svensk Radio STR-40-ME62
• VHF Sailor (1 master och 3 slavar)
• VHF Skanti
• Vaktmottagare DC-300D
• NAVTEX-mottagare
• Livbåtsradio IMR SOLAS III A
• Mobiltelefon NMT 450
• Faxmottagare för väderrapporter.

Två flytande nödradio-sändare, EPIRBs (Emergency Position-Indicating Radio Beacons), var monterade, en på vardera sidan på toppbryggan. Dessa sändare diskuteras närmare i 3.4.4 och 8.11
Navigationsutrustningen höll hög standard och svarade mot kraven för den avsedda trafiken.
Utrustningen hade uppgraderats och/eller moderniserats flera gånger.
Vid olyckstillfället fanns på bryggan följande utrustning för navigering och styrning av fartyget:

• Radar, Atlas 9600 Arpa X-band
• Radar, Atlas 8600 Arpa S-band
• Radar, Raytheon 1650 12 SR Raycas
• Radar, Raytheon 1650 12 SR (slav till föregående)
• 2 gyrokompasser, Sperry MK 36
• Magnetkompass, Plath

• Autopilot, Kockum Steermaster 2000
• Autopilot, Sperry Universal
• Fartlogg, Raytheon Doppler Sonar (en axel)
• Radiopejl, Debeg ADF 7410
• Rullningsdämpande system, Roll Nix(SSPA)

• Fenstabilisatorer, Brown Brothers infällbara
• Navigationsdator, Navi Master NM-1000
• GPS-mottagare, Shipmate 5800 C
• DGPS-mottagare, Shipmate 5360
• DGPS-mottagare, Magnavox 200
• Dator för optimering av fart/bränsleförbrukning, ETA-Pilot
Dödvikt:
Tjockolja (IFO 180)
• Tank nr 10, 108 m³
• Tank nr 11, 108 m³
• Dagtank nr 36, 25 m³
• Settlingstank nr 38, 20 m³
Totalt 261 m³ 250 t

Marindieselolja:
• Tank nr 18, 33 m³
• Tank nr 41, 10 m³
Totalt 43 m³ 35 t

Gasolja:
• Tank nr 20, 12 m³ 10 t
• Ballastvattentank 1 175 m³
• Tank nr 13+14, 183 m³
Totalt 358 m³ 360 t

• Färskvatten 300 t
• Diverse vätskor 50 t

Vikt på bildäcket:
• 40 lastfordon, 1 000 t
• 25 personbilar, 9 skåpbilar,
2 bussar, 100 t
Totalt 1 100 t

• Besättning och passagerare 100 t
• Diverse 95 t
Total dödvikt 2 300 t

Flytkondition:
• Djupgående, medel 5,390 m
• Trim, akterligt 0,435 m
• Deplacement 11 930 m3
• LCG från aktra perpendikeln 63,85 m
• VCG från kölen 10,62 m
• GM 1,17 m