1. M/S Estonia krockade med en U-båt
Det här stämmer "kanske" inte riktigt!
M/S Estonia kan ha träffat U-båtstornet istället.
Uppdateras framöver!

Min uppfattning är att M/S Estonia krockade med en U-båt, antingen från: NATO, Sverige eller Ryssland. U-båten befann sig på Östersjön p.g.a. militärövning eller så övervakade den transporten av militärgodset som fanns på M/S Estonia.
Om U-båten kom från Ryssland kan den medvetet ha kört in i M/S Estonia för att sänka henne p.g.a. lasten eller helt enkelt felnavigerat in i M/S Estonia. Om U-båten kom från väst är det en felnavigering.
1. Bucklan på bogvisiret är alldeles för stor.
2. Bucklan har raka märken som inte stämmer in på bulbens runda form.
3. Dom 3 hålen + skrapmärkena har uppstått när bogvisiret rasat ner på U-båtens rör på U-båtstornet.
4. Många vittnen berättar om en kraftig smäll, järn mot järn, plus att M/S Estonia bromsar in en kort stund, om en båt tappar farten med en knop under några millisekunder känns det som en kraftig inbromsning.

Här har U-båten gjort hål i M/S Estonias skrov. U-båten har slagit av M/S Estonias stabilisatorfenan på styrbordssida, det finns vittnen som talar om ett skrapande ljud, plåt mot plåt.

Det finns många utformningar av fören på en U-båt, lutningar på fören, framåt, bakåt och rak. Här är en Triton där bulben lutar framåt. En viktig skillnad mellan en passagerarbåt och en U-båt är godstjockleken i skrovet.
Passagerarbåt: 8-10 mm.
U-båt: 30 mm och tjockare.

Olyckan var oundviklig när stabilisatorfenan slogs av! Storleken på hålet är i linje med sjunkförloppet, länspumparna räckte inte till.

Det är omöjligt att den runt formade bulben har gjort den här skadan, det här är ett rakt föremål som har gjort den här skadan.
Det här är som ett fingeravtryck, det finns bara ett föremål som passar in på bucklan.

Jag har funderat länge på varifrån hålen kommer, och det här är det slutgiltiga.

1. Här är u-båten på väg upp.
2. Här träffar u-båten bogvisiret, se bucklan.
3. Bogvisiret släpper i sina fästen och lyfts upp av u-båtens krafter.
4. U-båten åker vidare och bogvisiret är på väg ner.
5. Här slår bogvisiret i U-båtstornets olika rör som sticker upp, se hålen i bogvisiret.
6. U-båten fortsätter utmed styrbords-sida på M/S Estonia.
7. Här slår u-båten av stabilisatorfenan på M/S Estonias styrbords-sida, M/S Estonia börjar ta in vatten.

Det finns ingen annan förklaring till bucklan i bogvisiret, men framför allt hålen i bogvisiret.
Det behövs stora krafter för att göra bucklan i bogvisiret. För att göra hålen i bogvisiret behövs det inte lika stora krafter, det räcker med bogvisirets egenvikt i fallet.

När väl stabilisatorfenan slåss av på styrbords-sidan är olyckan ett faktum, M/S Estonia börjar ta in vatten. Hade inte stabilisatorfenan slagits av hade M/S Estonia troligtvis klarat sig.


Så här menar JAIC på att bogvisiret har lossnat, en kraftig våg har slitit upp samtliga bogvisirets lås på en gång.
Det vore hur lätt som helst att se om bulben passar in på bucklan, man dyker bara ner och skär bort bulben med en skärbrännare, man behöver inte ta upp hela båten för att göra det. Någon förklaring till reporna och hålen i bogvisiret lämnar inte JAIC.